025 Комбинация

  • 025 Комбинация - Два кусочка колбаски